top of page

Kata

Bij het onderdeel kata, wordt de geleerde kihon in een beweging uitgeoefend.
In een 
bepaalde, per kata vastgestelde, vorm "gelopen". Hierin worden standen, arm- en been-technieken, aanvallen en weringen in combinatie uitgevoerd. Binnen een goed uitgevoerde kata komen allerlei belangrijke aspecten van het geleerde tezamen.

 

Niet alleen komen alle basistechnieken en alle geleerde standen in de diverse kata's terug, maar vooral het
oefenen van de overgang van de ene stand/techniek naar de andere.

74323_129590577096010_3373336_n.jpg

We noemen dit het beheersen van de coördinatie, de controle over balans en positie tijdens het uitvoeren van een techniek. Dat klinkt niet al te moeilijk, maar dat blijkt het in de praktijk vaak wel. Het leren van de "weg" (de vorm) van de kata is met enige inspanning zeker te doen, maar deze op alle technieken, standen en bewegingen juist uit te voeren vraagt oefening, oefening en nogmaals oefening. 
  
Om een kata tenslotte te perfectioneren komen er nog twee belangrijke aspecten om de hoek kijken, kracht en snelheid. Binnen de Kata rekent u af met verschillende tegenstanders, deze zijn echter fictief, alleen de uitvoerder van de Kata ziet ze, en rekent met ze af. Natuurlijk wordt er verwacht dat u, ondanks de afwezigheid van een heuse tegenstander, kracht legt in uw technieken, alsof die tegenstander er wel gestaan zou hebben. Voor dezelfde reden is snelheid van technieken op bepaalde momenten in uw kata onontbeerlijk. De wisselingen van tempo in uw kata maken uw
kata duidelijker.

Een kata is pas indrukwekkend voor de toeschouwer indien stand, techniek, beweging, kracht en snelheid op de juiste manier samenkomen. Indien u in staat bent ook voor de toeschouwer uw onzichtbare tegenstanders te visualiseren, is uw kata met recht indrukwekkend.

Binnen het kyokushin karate kennen we een twintigtal officiële kata's. Daarnaast kunnen de kata's nog in "ura", (andersom, met tegengestelde draaiingen) worden uitgevoerd. De moeilijkheidsgraden van de verschillende kata's is erg groot, tevens verschild de lengte van de kata's. In examens wordt vaak veel belang gehecht aan het goed uitvoeren van de kata's die u voor uw niveau moet kennen. Immers, men krijgt snel inzicht in uw kunde van de kihon (basistechnieken), de kwaliteit van de uitvoering van standen, technieken en bewegingen alsmede uw ontwikkeling op gebied van kracht en snelheid. Overigens kan kata u tijdens uw praktische trainingen ook nog helpen met uw theoretisch kennis. Probeer tijdens de kata eens alle standen en technieken die u uitvoert bij naam te noemen. Ook dat dient u tenslotte te weten bij uw examen...

bottom of page