top of page

Kata Video's

Tijdens de periode dat we niet mochten trainen (covid19-2020) is het idee ontstaan om alle kata's zelf te lopen, buiten alle kata's die in onze syllabus staan, is er kennis van Shihan van Kessel van meerdere kata's.
De onderstaande kata's zijn gebasseerd op de kata's van de KWF.
Sinds 2024 zijn wij van bond veranderd en zijn ook de kata's aangepast. Ook bij de WKB is Shihan van Kessel kata instructeur.
De aangepaste kata's worden in de lessen aangeleerd.


Shihan Gerard van Kessel, werd vaak gevraagd voor een kata-demonstratie tijdens wedstrijden. Bij diverse thuiswedstrijden opent hij de wedstrijden met zijn "muziek kata". Op The art of noise - moments in love, beeld hij de Seienchin kata uit.
Waar komt deze passie vandaan?

Aldus de Shihan;

Na een tijdje Kyokushin karate te hebben getraind, ging ik naar wedstrijden kijken. Zo'n kleine 40 jaar geleden.
Tijdens een van die wedstrijden, op het Open Nederlandse Kyokushin wedstrijden in Weert, zag ik een kata demo groep van 4 personen, ik dacht uit Frankrijk, waar ik deze kata op muziek zag.
Ik raakte hierdoor zo geïnspireerd en heb mezelf deze kata op deze muziek eigen gemaakt.
De klik was er niet alleen het lopen van de drie ritmes, maar ook het gevoel in heel de kata, ritme, spirit en Kyokushin verweven in muziek.

Ik geniet van de muziek en kan helemaal mezelf zijn en geven in alle drie de ritmes in de vormen.
De betekenis van de kata "Een storm in de stille (innerlijk) en een stille in de storm (uiterlijk)" is een hele diepe betekenis en deze muziek kata laat deze betekenis zien.

 
Osu
De Shihan

 

Taikyoku kata

Taikyoku kata "Eerste lichamelijke oorzaak"
Shure-te (noordelijke invloed), Valt onder de snelle kata's
Taikyoku is letterlijk vertaald 'groot ultiem', het woord kan ook overzicht of het hele punt betekenen.
De kata staat voor het geheel, in plaats je te focussen op de individuele delen en een open geest of ook wel een beginnersgeest te behouden. De beginnersgeest is wat wordt nagestreefd tijdens de trainingen en ook in het leven. De geest van een beginner staat open voor eindeloze mogelijkheden.
Oorspronkelijk is het een serie van 5 kata's, als "opstapje"naar de Pinan serie. Masutatsu Oyama leerde alle vijf van Funagoshi Gichin maar schrapte er drie, namelijk de oorspronkelijke 3e, 4e en 5e Taikyoku kata.
De drie Taikyoku kata die nu nog bij het Kyokushin karate worden beoefend zijn de:
1e Taikyoku (origineel de 1e)
2e Taikyoku (gemaakt door Masutatsu Oyama)
3e Taikyoku (origineel de 2e)

sokugi kata

Sokugi kata "Schoppend" of de "innerlijke trap"
Shure-te (noordelijke invloed), Valt onder de snelle kata's

Sokugi is de combinatie van 'soku' wat voet betekent en 'gi' wat staat voor techniek.
Deze drie kata's zijn door Masutatsu Oyama zelf gemaakt in 1992 

De Sokugi kata's zijn niet opgenomen in de WKB sylabus, maar is wel een exameneis voor alle Yin Yang leden

kihon kata

Deze 2 kihon kata's zijn niet opgenomen in de WKB syllabus. Echter bij Yin Yang hebben we deze nog wel in het examen pakket

yin yang standen kata

De Yin Yang standen kata is gebaseerd op alle standen die in de syllabus zijn opgenomen, gemaakt door Shihan
Gerard van Kessel.

Pinan 

Pinan "Vredelievende gedachte"
Shure-te (noordelijke invloed), Valt onder de snelle kata's
Masutatsu Oyama heeft de 5 pinan kata's vanuit andere stijlen aangepast zodat de kata past in zijn Kyokushin stijl waarin meer nadruk wordt gelegd op kracht. Ook de volgorde heeft hij aangepast, de 2e Pinan is origineel de 1e Pinan.
De Pinan kata's zijn gebasseerd op 5 elementen:
Aarde
Water
Vuur
Wind
Leegte
 
Pinan sono ichi
Pinan sono ni
Pinan sono san
Pinan sono yon
Pinan sono go
 

Taikyoku kata ura

Deze zijn ontwikkelt door Masutatsu Oyama in 1980 voor balans en vaardigheid in cirkelvormige bewegingen (draaien) tegen meerdere tegenstanders.
In de Taikyoku kata's ura is elke stap omgekeerd, wat betekent dat elke andere stap één cirkel is in de cirkel
om het doelwit te bereiken.

 

pinan ura

De Pinan serie ura heeft Masutatsu Oyama ontwikkeld in de jaren 80.
Een vorm om balans en vaardigheid te ontwikkelen in cirkelvormige bewegingen (draaien) tegen meerdere tegenstanders.

Sanchin no kata

Sanchin no kata "Drie ogen, drie harten en drie gevechten"
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's
De Sanchin no kata is de oudste kata die we kennen in het Kyokushin karate. De letterlijke betekenis is kata van drie veldslagen. 'San' is drie, 'chin' is gevecht. De Sanchin wordt gezien als de strijd in het lichaam en geest. In de kata zijn drie elementen belangrijk, lichamelijk; ademhaling, spierspanningen en ontspanning, balans en stabiliteit. Om de geest te veroveren;  intense concentratie en visualisatie.

Tsuki no kata

Tsuki no kata "kata van de stoten"
Shuri-te (noordelijke invloeden), valt onder de snelle kata's
Tsuki betekent ook "fortuin en geluk". Elke slag in deze kata is het doorbreken van je persoonlijke barrière. Sterke, aanhoudende spanningen gericht op problemen zullen geluk brengen als je gewoon doorzet.

gekisai dai

Gekisai dai "Verover het fort" (groot, buitenkant)
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's

Gekisai dai en Gekisai Sho zijn ontwikkeld uit de trainingen van Masutatsu Oyama, kort na de tweede wereldoorlog. De betekenis van 'geki' is vechten/aanvallen, 'sai' is dat ze breken en 'dai' is groot. Het weerspiegelt de geschiedenis waarin ze zijn gemaakt; De vijand verslaan.
 

tensho

Tensho "Draaiende hand"
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's
De letterlijke vertaling is 'ten' draaien en 'sho' palm of hand.
De Tensho kata is bedoeld voor de ontwikkeling van je verfijning, perfectie, concentratie en focus.
De Tensho was de favoriete kata van Sosai Masutatsu Oyama.

gekisai sho

Gekisai sho "Verover het fort" (klein, binnenuit)
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's

Gekisai dai en Gekisai Sho zijn ontwikkeld uit de trainingen van Masutatsu Oyama, kort na de tweede wereld oorlog. De betekenis van 'geki' is vechten/aanvallen, 'sai' is dat ze breken en 'sho'is klein.

Is een kata als een soort van ontspanning, omdat na elke techniek (met maximale spanning) er ontspanning is.


 

yantsu

Yantsu "Drie gevechten" of "Drie veldslagen"
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's
Een andere vertaling die ook wordt gebruikt voor deze kata is "om zuiverheid te behouden", dat is afgeleid van Yansu (veilige drie of veilig op drie manieren).
De Yantsu is een goede oefening in precisie en balans.
Oorspronkelijk is de Yantsu langer en symboliseert onder ander het oversteken van de rivier Yang-Tse_Xiang.
Masutatsu Oyama heeft deze kata verkort en aangepast in zijn Kyokushin-systeem met eigen interpretatie, waarbij meer nadruk wordt gelegd op de kracht.

saiha

Saiha "Volledige vernietiging"
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's
De Saiha is een wereldberoemde kata en net als de Sanchin no kata een van de oudste kata's.
De Saiha bevat snelle zweepbewegingen, hamervuisten en vuistslagen en vloeiende circulaire technieken en verwoestende tegenaanvallen. De kata is een voortzetting van een poging om een tegenstander te overweldigen en te vernietigen.

sepai

Sepai "Shi-Pa-Lohan-Sho", "De 18 handen van Lo-Han"
Shuri-te (noordelijke invloeden), valt onder de snelle kata's
Bij het maken van de kata werden technieken bewust gemaskeerd, zodat omstanders niet meteen de diepte en toepassingen volledig begrepen. Er moest eerst meer kennis zijn om deze kata te kunnen begrijpen. Deze kata is ontwikkeld tijdens de trainingen van Masutatsu Oyama.

Seienchin

Seienchin "Een storm in de stille (innerlijk) en een stille in de storm (uiterlijk)
Naha-te (zuidelijke invloeden), valt onder de langzamere kata's
De Seienchin is uniek, omdat het een kata is waarin geen geri-
technieken bevinden.
Correcte ademhaling, soepele bewegingen, draaien in en uit kiba dachi
n effectief gebruik van open en gesloten handtechnieken zijn
belangrijke aspecten uit deze kata.

 

kanku 

Kanku "Aanschouw het oneindige
Shuri-te (noordelijke invloeden), valt onder de snelle kata's
De oorspronkelijke benaming is KoShuKunSho, de kata werd vernoemd naar de meester Kaskanku, omdat hij nooit de echte naam van de kata had gezegd, bij deze kata hoort de KoShuKunDai.
Omdat het Kyokushin karate deze tweede niet kent zegt men Kanku en niet kanku-dai. Zoals vroeger werd aangeduid 'dai' geeft aan dat er een 'sho' versie moet zijn.
In de Kanku zitten verschillende elementen uit de Pinan serie.
Masutatsu Oyama heeft de Kanku aangepast, zodat het technisch past in zijn Kyokushin systeem.

Garyu

Garyu "Rustende of achteroverleunende draak"
Shuri-te (noordelijke invloeden), valt onder de snelle kata's
De Garyu is ontworpen door Sosai Oyama zelf, de betekenis was in de vroegere jaren de bijnaam van Masutatsu Oyama.
Garyu betekent letterlijk liggende draak.
Een draak is een almachtige, maar een liggende draak kiest voor zijn kracht niet te tonen, totdat het nodig is.

sushi ho

Sushi ho "vierenvijftig stappen"
Shuri-te (noordelijke invloeden), valt onder de snelle kata's
Bij bestudering van de Sushi ho ontdek je de werkelijke 54 stappen. Het nummer 54 is een heilig nummer in het boeddhisme.
Binnen de kata zijn Noord-Chinese invloeden zichtbaar van de zwarte tijger stijl, als je kijkt naar de standen variatie en de potentiële klauw-, palm- en nukite aanvallen die worden gecombineerd met schuifelende voorwaartse stappen.
De Sushi ho is overgenomen door Masutatsu Oyama vanuit zijn achtergrond, 4e Dan in Shotokan karate. Hij heeft deze kata aangepast in zijn Kyokushin systeem met eigen interpretatie, waarbij  meer nadruk wordt gelegd op de kracht.

Bo kata

Bo kata is een vechtsport wapen kata, waarvan ze gebruik maken van een bo (stok).
Dit zijn geen kata's die in de syllabus zijn opgenomen, echter worden ze wel geoefend in Kyokushin. Waarvan wordt geleerd over wapentechnieken, zelfverdedigingstechnieken en verschillende aanvallen, daarnaast ook fysieke conditie in geheugen, focus en concentratie, balans etc.

Bassai Dai

Bassai dai "Een fort binnendringen"
De Bassai dai betekent dat men de kracht en de geest moet tonen die nodig is om door het kasteel van een vijand door te breken.
Deze kata komt niet voor in onze syllabus, het een van de vele gewaardeerde kata's uit het Shotokan karate.

tekki

Tekki kata "ijzeren paard"
Deze kata's zijn zeer oude Okinawiaanse kata's van onbekende oorsprong. De naam Tekki vertaald letterlijk ijzeren paard, intern verdeeld conflict zou hij betekenen in de Kyokushin. Deze kata's staan niet meer in onze syllabus, deze werden in het Kyokushin karate eind jaren 50 verwijderd.
bottom of page