gerard bos foto flyer.png
text 35 jaar.png
Op zaterdag 7 mei hadden we ons 35 jaar bestaan gevierd.

Iedereen bedankt voor de sportieve inzet, gezelligheid en 
samenhorigheid. Een waar familie gevoel.


Klik hier voor de foto's van deze mooie dag.

Osu 
gerard alleen.png