top of page

privacy verklaring

Privacy verklaring

Stichting Karateschool Yin Yang respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor, dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.
 

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie;
Als u zich aanmeldt als lid van onze stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze stichting betreffen. Uw e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze stichting.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via kyokusyinyang@gmail.com 

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt.
 

bottom of page