top of page

Kihon

Kihon is naast kata en kumite een van de drie hoofdonderdelen van elke training: hierin worden de basistechnieken geoefend. De basistechnieken omvatten onder meer stoten, trappen, afweringen, ademhaling en standen. Door het goed en vaak uitvoeren van kihon perfectioneer je de bewegingen van de basistechnieken en worden bewegingen een automatisme waarop je later in kumite kunt terugvallen.
Dit kan saai lijken, het is echter hetzelfde als elke training met een voetbal dribbelen of de opgooi bij bijvoorbeeld tennis of volleybal te herhalen tijdens de training. Door de kihon met de juiste inzet uit te voeren laat je ook respect en discipline blijken, beide belangrijke kenmerken voor een karateka.

Kihon kan ook gemakkelijk thuis geoefend worden, dit wordt over het algemeen ook aangeraden. Door elke dag enkele kihon oefeningen uit te voeren zullen de bewegingen vanzelf makkelijker gaan en krachtiger worden. Aangezien in de kata's veel van de basistechnieken gebruikt worden zal de kata er ook beter uit gaan zien: alsof je daadwerkelijk een gevecht voert met een tegenstander.

Een bijkomend voordeel is dat je door veel kihon oefeningen uit te voeren ook kracht opbouwt. Bij Kyokushinkai karate vallen bijvoorbeeld ook handstand, buikspieroefeningen, rennen en opdrukken (op de vuisten) tot de oefeningen. Dit soort oefeningen worden vaak spelenderwijs opgenomen in de training, soms ook met een competitief element tussen de studenten onderling.

Facebook post.jpg

Bestel ons kihon boek.

Mail naar:
kyokusyinyang@gmail.com

bottom of page